Tags

Πτωχός καὶ πένης αἰνέσουσί σε, Κύριε. Δόξα τῷ Πατρί, δόξα τῷ Υἱῷ, δόξα τῷ ἁγίῳ Πνεύματι, τῷ λαλήσαντι διά τῶν προφητῶν. Ἐλπίς μου ὁ Θεός, καταφυγή μου ὁ Χριστός, σκέπη μου τό Πνεῦμα τό ἅγιον. Στρατιαί ἐν ουρανοῖς ὕμνον ἀναπέμπουσι καὶ ἡμεῖς οἱ ἐπί γῆς τήν δοξολογίαν. Δημιουργέ τῶν ἁπάντων, εἶπας καὶ ἐγενήθημεν, ἐνετείλω καί ἐκτίσθημεν· πρόσταγμα ἔθου καί οὐ παρελεύσεται. Σῶτερ, εὐχαριστοῦμεν. Κύριε τῶν δυνάμεων, ἔπαθες, ἀνέστης, ὤφθης, ἀνελήφθης, ἔρχῃ κρῖναι τόν κόσμον. Ἐν ψυχῇ τεθλιμμένῃ προσπίπτομέν σοι καί δεόμεθά σοι, Σῶτερ τοῦ κόσμου· σύ γάρ εἶ ὁ Θεός τῶν μετανοούντων, ὁ καθήμενος ἐπί τῶν χερουβείμ καί τούς οὐρανούς ἀνοίξας· οἰκτίρησον καί σῶσον ἡμᾶς.