Tags

Ἡ μακρὰ τοῦ Κυρίου πρὸς τοὺς μαθητὰς ὁμιλία εἰς τὸ ὑπερῷον τῶν Ἱεροσολύμων μετὰ τὸν Μυστικὸν Δεῖπνον ἔχει πλέον τελειώσει. Ἡ δὲ περίφημος ἀρχιερατικὴ προσευχή, ποὺ ἠκολούθησεν, ἔκλεισε τὴν μακρὰν ἐκείνην πρὸ τοῦ Πάθους καὶ ἐκτάκτως συγκινητικὴν τοῦ Διδασκάλου πρὸς τοὺς μαθητὰς ἐπικοινωνίαν. Ἡ ὥρα ἔχει πλέον προχωρήσει ἀρκετά. Ἴσως νὰ ἐπλησίαζε τὸ μεσονύκτιον. Καὶ ἡ καθωρισμένη ὑπὸ τῆς θείας Προνοίας ὥρα διὰ τὴν σύλληψιν καὶ τὴν θανατικὴν καταδίκην τοῦ Ἀναμαρτήτου δὲν ἀπέχει πολύ. Τὸ γνωρίζει αὐτὸ ὁ Λυτρωτής. Εἶναι λοιπὸν καιρὸς νὰ ἐγκαταλείψουν τὸ ὑπερῷον καὶ νὰ μεταβοῦν εἰς τὸν καθωρισμένον τόπον, ὅπου τὰ δραματικὰ γεγονότα τῆς συλλήψεως τοῦ Διδασκάλου θὰ ἐξελιχθοῦν. Δι’ ὃ καὶ ἀναχωροῦν κατὰ τὴν προχωρημένην ἐκείνην ὥραν τῆς νυκτός. Ποῦ πηγαίνουν; Μᾶς τὸ λέγει ὁ Εὐαγγελιστής. «Καὶ ὑμνήσαντες ἐξῆλθον εἰς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν» (Ματθ. κστ’ 30). Δηλαδὴ ἀφοῦ ἔψαλαν ὕμνον, ἐβγῆκαν εἰς τὸ ὄρος τῶν Ἐλαιῶν. Γνωστότατον τὸ ὄρος αὐτὸ ἀπὸ τὰς διηγήσεις τῶν ἱερῶν Εὐαγγελιστῶν. Εὑρίσκετο πρὸς τὰ ἀνατολικὰ τῶν Ἱεροσολύμων, ἀπέχον ἕνα καὶ ἥμισυ περίπου μίλλιον ἀπὸ τοῦ τείχους τῆς πόλεως. Τὴν ὀνομασίαν του τὴν ὀφείλει εἰς τὸ ὅτι ἦτο κατάφυτον ἀπὸ ἐλαιόδενδρα, τὰ ὁποῖα ὅμως μὲ τὴν πάροδον τοῦ χρόνου ἐξηφανίσθησαν. Διὰ νὰ φθάσῃ κανεὶς ἐκεῖ ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα, ἔπρεπε νὰ περάσῃ ἀπὸ τὸν χείμαρρον ἢ τὴν κοιλάδα τῶν Κέδρων, ποὺ συχνάκις ἀναφέρουν οἱ ἱεροὶ Εὐαγγελισταὶ εἰς τὰ Εὐαγγέλιά των.

 
Τὰ Πάθη τὰ Σεπτά
ὑπὸ Ἀρχιμ. Γεωργίου Ἰ. Δημοπούλου

Ἀδελφότης Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ»
Ἔκδοσις τετάρτη
Ἀθῆναι 1980