02.08.87 • π. Ἀ. Μυτιληναῖος • Παλαιὰ Διαθήκη • Ἐντολὴ Α’
[ MixCloud | Mediafire ]

03.08.87 • π. Ἀ. Μυτιληναῖος • Παλαιὰ Διαθήκη • Ἐντολὴ Β’
[ MixCloud | Mediafire ]

05.08.87 • π. Ἀ. Μυτιληναῖος • Παλαιὰ Διαθήκη • Ἐντολὴ Γ’
[ MixCloud | Mediafire ]

06.08.87 • π. Ἀ. Μυτιληναῖος • Παλαιὰ Διαθήκη • Ἐντολὴ Δ’
[ MixCloud | Mediafire ]

07.08.87 • π. Ἀ. Μυτιληναῖος • Παλαιὰ Διαθήκη • Ἐντολὴ Ε’
[ MixCloud | Mediafire ]

08.08.87 • π. Ἀ. Μυτιληναῖος • Παλαιὰ Διαθήκη • Ἐντολὴ ΣΤ’
[ MixCloud | Mediafire ]

09.08.87 • π. Ἀ. Μυτιληναῖος • Παλαιὰ Διαθήκη • Ἐντολὴ Ζ’
[ MixCloud | Mediafire ]

10.08.87 • π. Ἀ. Μυτιληναῖος • Παλαιὰ Διαθήκη • Ἐντολὴ Η’
[ MixCloud | Mediafire ]

12.08.87 • π. Ἀ. Μυτιληναῖος • Παλαιὰ Διαθήκη • Ἐντολὴ Θ’
[ MixCloud | Mediafire ]

13.08.87 • π. Ἀ. Μυτιληναῖος • Παλαιὰ Διαθήκη • Ἐντολὴ Ι’
[ MixCloud | Mediafire ]

Διαβᾶστε ἐπίσης:

Αἱ δέκα ἐντολαί. Ἡ μωσαϊκὴ νομοθεσία.