Ἡμερολόγιο ἐνεργειῶν

14.04.08, 10:30 π.μ.

  • Σὺν Θεῷ ὑλοποιεῖται ἡ προσπάθεια ἡ ὁποία καλεῖται «Ἀρχονταρίκιον» μὲ σκοπὸ τὴ συλλογὴ καὶ διάθεση ἐπιλεγμένου χριστιανικοῦ ὀρθοδόξου ὑλικοῦ.

24.06.10

  • Τὸ «Ἀρχονταρίκιον» λαμβάνει τὴν εὐλογία τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου π. Αὐγουστίνου Καντιώτη καὶ τὴν ἄδειά του, ὥστε νὰ φιλοξενεῖ τὸ ἔντυπο «Κυριακή».

21.08.10

25.08.10

12.10.10

21.10.10

27.11.10

  • Ἐπανασχεδιάζεται τὸ λογότυπο.
  • Ἡ χρήση πολυτονικοῦ συστήματος γίνεται ἐκτενέστερη.

28.07.11

  • Ἡ ὁλομέλεια τῆς Ἐθνικῆς Ἐπιτροπῆς Τηλεπικοινωνιῶν καὶ Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) ἐγκρίνει τὴν αἴτηση τοῦ «Ἀρχονταρικιοῦ» περὶ ἐκχώρησης ὀνόματος χώρου gr.

06.08.12

  • Ὁλοκληρώνεται ἡ σύνταξη τοῦ νομικοῦ σημειώματος.

28.03.13

20.12.17

12.05.19