Ἡμερομηνίες τοῦ Πάσχα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (2010 – 2090)
Ἔτος * Νέο Ἡμερολόγιο Παλαιὸ Ἡμερολόγιο
2010 4 Ἀπριλίου 22 Μαρτίου
2011 24 Ἀπριλίου 11 Ἀπριλίου
2012 * 15 Ἀπριλίου 2 Ἀπριλίου
2013 5 Μαΐου 22 Ἀπριλίου
2014 20 Ἀπριλίου 7 Ἀπριλίου
2015 12 Ἀπριλίου 30 Μαρτίου
2016 * 1 Μαΐου 18 Ἀπριλίου
2017 16 Ἀπριλίου 3 Ἀπριλίου
2018 8 Ἀπριλίου 26 Μαρτίου
2019 28 Ἀπριλίου 15 Ἀπριλίου
2020 * 19 Ἀπριλίου 6 Ἀπριλίου
2021 2 Μαΐου 19 Ἀπριλίου
2022 24 Ἀπριλίου 11 Ἀπριλίου
2023 16 Ἀπριλίου 3 Ἀπριλίου
2024 * 5 Μαΐου 22 Ἀπριλίου
2025 20 Ἀπριλίου 7 Ἀπριλίου
2026 12 Ἀπριλίου 30 Μαρτίου
2027 2 Μαΐου 19 Ἀπριλίου
2028 * 16 Ἀπριλίου 3 Ἀπριλίου
2029 8 Ἀπριλίου 26 Μαρτίου
2030 28 Ἀπριλίου 15 Ἀπριλίου
2031 13 Ἀπριλίου 31 Μαρτίου
2032 * 2 Μαΐου 19 Ἀπριλίου
2033 24 Ἀπριλίου 11 Ἀπριλίου
2034 9   Ἀπριλίου 27 Μαρτίου
2035 29 Ἀπριλίου 16 Ἀπριλίου
2036 * 20 Ἀπριλίου 7 Ἀπριλίου
2037 5 Ἀπριλίου 23 Μαρτίου
2038 25 Ἀπριλίου 12   Ἀπριλίου
2039 17 Ἀπριλίου 4 Ἀπριλίου
2040 * 6 Μαΐου 23 Ἀπριλίου
2041 21 Ἀπριλίου 8 Ἀπριλίου
2042 13 Ἀπριλίου 31 Μαρτίου
2043 3 Μαΐου 20 Ἀπριλίου
2044 * 24 Ἀπριλίου 11 Ἀπριλίου
2045 9 Ἀπριλίου 27 Μαρτίου
2046 29 Ἀπριλίου 16 Ἀπριλίου
2047 21 Ἀπριλίου 8 Ἀπριλίου
2048 * 5 Ἀπριλίου 23 Μαρτίου
2049 25 Ἀπριλίου 12 Ἀπριλίου
2050 17 Ἀπριλίου 4 Ἀπριλίου
2051 7 Μαΐου 24 Ἀπριλίου
2052 * 21 Ἀπριλίου 8 Ἀπριλίου
2053 13 Ἀπριλίου 31 Μαρτίου
2054 3 Μαΐου 20 Ἀπριλίου
2055 18 Ἀπριλίου 5 Ἀπριλίου
2056 * 9 Ἀπριλίου 27 Μαρτίου
2057 29 Ἀπριλίου 16 Ἀπριλίου
2058 14 Ἀπριλίου 1 Ἀπριλίου
2059 4 Μαΐου 21 Ἀπριλίου
2060 * 25 Ἀπριλίου 12 Ἀπριλίου
2061 10 Ἀπριλίου 28 Μαρτίου
2062 30 Ἀπριλίου 17 Ἀπριλίου
2063 22 Ἀπριλίου 9 Ἀπριλίου
2064 * 13 Ἀπριλίου 31 Μαρτίου
2065 26 Ἀπριλίου 13 Ἀπριλίου
2066 18 Ἀπριλίου 5 Ἀπριλίου
2067 10 Ἀπριλίου 28 Μαρτίου
2068 * 29 Ἀπριλίου 16 Ἀπριλίου
2069 14 Ἀπριλίου 1 Ἀπριλίου
2070 4 Μαΐου 21 Ἀπριλίου
2071 19 Ἀπριλίου 6 Ἀπριλίου
2072 * 10 Ἀπριλίου 28 Μαρτίου
2073 30 Ἀπριλίου 17 Ἀπριλίου
2074 22 Ἀπριλίου 9 Ἀπριλίου
2075 7 Ἀπριλίου 25 Μαρτίου
2076 * 26 Ἀπριλίου 13 Ἀπριλίου
2077 18 Ἀπριλίου 5 Ἀπριλίου
2078 8 Μαΐου 25 Ἀπριλίου
2079 23 Ἀπριλίου 10 Ἀπριλίου
2080 * 14 Ἀπριλίου 1 Ἀπριλίου
2081 4 Μαΐου 21 Ἀπριλίου
2082 19 Ἀπριλίου 6 Ἀπριλίου
2083 11 Ἀπριλίου 29 Μαρτίου
2084 * 30 Ἀπριλίου 17 Ἀπριλίου
2085 15 Ἀπριλίου 2 Ἀπριλίου
2086 7 Ἀπριλίου 25 Μαρτίου
2087 27 Ἀπριλίου 14 Ἀπριλίου
2088 * 18 Ἀπριλίου 5 Ἀπριλίου
2089 1 Μαΐου 18 Ἀπριλίου
2090 23 Ἀπριλίου 10 Ἀπριλίου
Τὰ δίσεκτα ἔτη διαθέτουν ἀστερίσκο