Οἱ συλλογές

Featured

Ἀρχονταρίκιον | WordPress
Ἐπιλεγμένα χριστιανικὰ ὀρθόδοξα πολυτονικὰ κείμενα ἔχουν μεταφερθεῖ κατευθεῖαν ἀπὸ τὰ αὐθεντικὰ σπάνια βιβλία καὶ σᾶς περιμένουν στὸ WordPress.

Ἀρχονταρίκιον | YouTube
Ἐπιλεγμένα χριστιανικὰ ὀρθόδοξα videos Θείων Λειτουργιῶν καὶ ἱερῶν Ἀκολουθιῶν σᾶς περιμένουν στὸ YouTube.

Ἀρχονταρίκιον | MediaFire
Χριστιανικὲς ὀρθόδοξες ὁμιλίες Θεολόγων, ἱερὲς Ἀκολουθίες καὶ Θείες Λειτουργίες σᾶς περιμένουν νὰ τὶς κατεβάσετε δωρεὰν στὸ MediaFire (Α, Β, Γ).

Ἀρχονταρίκιον | Twitter
Ἀκολουθῆστε μας στὸ Twitter καὶ ἐνημερωθεῖτε γιὰ ὅλες τὶς τελευταίες ἀναρτήσεις μας στὸ YouTube, στὸ MediaFire καὶ στὸ WordPress.

Γαλάζια Βηθλεέμ

Tags

,

Γαλάζια Βηθλεέμ, στὰ μονοπάτια σου
ὁ λογισμός μου ξάγρυπνα πλανιέται,
στὴ μαγικὴ νυχτιὰ τὴν κοσμοϊστόρητη
καὶ στὴ σπηλιά, ποὺ ὁ Λυτρωτὴς γεννιέται.

Σκύβω μ’ εὐλάβεια ν’ ἀσπαστῶ τὸ λίκνο Του
κι ὦ εὐλογητή, βαθειὰ ταπεινωσύνη!
Ἔχει γιὰ θρόνο Του μιὰ φάτνη μ’ ἄχυρα
καὶ διαλαλεῖ στὴν πλάση Δικαιοσύνη.

Καὶ τῶν ἀγγέλων τὸ Τροπάρι γροικῶ σύγκαιρα
κάποιου βοσκοῦ νὰ τὸ μηνᾶ φλογέρα,
κάποιων νεογέννητων ἀρνιῶν τὸ βέλασμα
καὶ προσκυνῶ τὸ Γιὸ καὶ τὴ Μητέρα.

Γαλάζια Βηθλεέμ, ἐντός μου σ’ ἔχτισα.
«Δόξα ἐν ὑψίστοις· ἐπὶ γῆς εἰρήνη»,
μέσα στὸ σπήλαιο τῆς καρδιᾶς μου ἀσίγητα
στὴ θεία βραδυὰ ἀντηχεῖ καὶ στὴ γαλήνη.

Λάμπρος Ζαχαρῆς

Νέα Σχολικὴ Ἀνθολογία
Ἠλία Β. Σωτηρᾶ
Ἀθῆναι 1968