Χερουβικὸς Ὕμνος

Featured

Οἱ τὰ Χερουβεὶμ μυστικῶς εἰκονίζοντες, καὶ τῇ ζωοποιῷ Τριάδι τὸν Τρισάγιον ὕμνον προσάδοντες, πᾶσαν νῦν βιοτικὴν ἀποθώμεθα μέριμναν, ὡς τὸν Βασιλέα τῶν ὅλων ὑποδεξόμενοι, ταῖς ἀγγελικαῖς ἀοράτως δορυφορούμενον τάξεσιν. Ἀλληλούϊα (γ’).

Οἱ συλλογές

Featured

Ἀρχονταρίκιον | WordPress
Ἐπιλεγμένα χριστιανικὰ ὀρθόδοξα πολυτονικὰ κείμενα ἔχουν μεταφερθεῖ κατευθεῖαν ἀπὸ τὰ αὐθεντικὰ σπάνια βιβλία καὶ σᾶς περιμένουν στὸ WordPress.

Ἀρχονταρίκιον | MixCloud
Ἐπιλεγμένα χριστιανικὰ ὀρθόδοξα ἠχητικὰ ἀρχεῖα Θείων Λειτουργιῶν, Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καὶ ψυχωφελῶν ὁμιλιῶν σᾶς περιμένουν στὸ MixCloud.

Ἀρχονταρίκιον | YouTube
Ἐπιλεγμένα χριστιανικὰ ὀρθόδοξα videos Θείων Λειτουργιῶν, Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καὶ ψυχωφελῶν ὁμιλιῶν σᾶς περιμένουν στὸ YouTube.

Ἀρχονταρίκιον | MediaFire
Χιλιάδες χριστιανικὲς ὀρθόδοξες ὁμιλίες Κληρικῶν καὶ Θεολόγων, Ἱερὲς Ἀκολουθίες καὶ Θείες Λειτουργίες σᾶς περιμένουν νὰ τὶς κατεβάσετε δωρεὰν στὸ MediaFire (Α, Β).

Ἀρχονταρίκιον | Twitter
Ἀκολουθῆστε μας στὸ Twitter καὶ ἐνημερωθεῖτε γιὰ ὅλες τὶς τελευταίες ἀναρτήσεις μας στὸ MixCloud, στὸ YouTube, στὸ MediaFire, καὶ στὸ WordPress.

Ἀφιέρωμα Θεοφανείων

Tags

,

06.01.18 • Ἐπεφάνῃ ὁ Σωτήρ, ἡ χάρις, ἡ ἀλήθεια
[ MixCloud | MediaFire ]

06.01.18 • Τὰ τρία βασικὰ πάθη • Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος
[ MixCloud | MediaFire ]

06.01.18 • Ἐπεφάνῃ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σωτήριος
[ MixCloud | MediaFire ]

06.01.18 • Τὸ Συναξάρι τοῦ Ὄρθρου
[ MixCloud | MediaFire ]

06.01.18 • Εἰσοδικὸ στὰ Θεοφάνεια
[ MixCloud | MediaFire ]

06.01.18 • Σήμερα τὰ Φῶτα
[ MixCloud | MediaFire ]

Ὑπὸ ἀνάπτυξη.