Οἱ Χαιρετισμοὶ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

Featured

Ψάλλει ὁ Πρωτοψάλτης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας Τήνου Κωνσταντῖνος Καντάνης. Ἐκφωνεῖ ὁ Ἱερεὺς Ἀντώνιος Σταθόπουλος.

Διαβᾶστε ἐπίσης:

Οἱ Χαιρετισμοὶ τῆς Θεοτόκου

Χερουβικὸς Ὕμνος

Featured


 
Οἱ τὰ Χερουβεὶμ μυστικῶς εἰκονίζοντες, καὶ τῇ ζωοποιῷ Τριάδι τὸν Τρισάγιον ὕμνον προσάδοντες, πᾶσαν νῦν βιοτικὴν ἀποθώμεθα μέριμναν, ὡς τὸν Βασιλέα τῶν ὅλων ὑποδεξόμενοι, ταῖς ἀγγελικαῖς ἀοράτως δορυφορούμενον τάξεσιν. Ἀλληλούϊα (γ’).

Οἱ συλλογές

Featured

Ἀρχονταρίκιον | WordPress
Ἐπιλεγμένα χριστιανικὰ ὀρθόδοξα πολυτονικὰ κείμενα ἔχουν μεταφερθεῖ κατευθεῖαν ἀπὸ τὰ αὐθεντικὰ σπάνια βιβλία καὶ σᾶς περιμένουν στὸ WordPress.

Ἀρχονταρίκιον | MixCloud
Ἐπιλεγμένα χριστιανικὰ ὀρθόδοξα ἠχητικὰ ἀρχεῖα Θείων Λειτουργιῶν, Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καὶ ψυχωφελῶν ὁμιλιῶν σᾶς περιμένουν στὸ MixCloud.

Ἀρχονταρίκιον | YouTube
Ἐπιλεγμένα χριστιανικὰ ὀρθόδοξα videos Θείων Λειτουργιῶν, Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καὶ ψυχωφελῶν ὁμιλιῶν σᾶς περιμένουν στὸ YouTube.

Ἀρχονταρίκιον | MediaFire
Χιλιάδες χριστιανικὲς ὀρθόδοξες ὁμιλίες Κληρικῶν καὶ Θεολόγων, Ἱερὲς Ἀκολουθίες καὶ Θείες Λειτουργίες σᾶς περιμένουν νὰ τὶς κατεβάσετε δωρεὰν στὸ MediaFire.

Ἀρχονταρίκιον | Twitter
Ἀκολουθῆστε μας στὸ Twitter καὶ ἐνημερωθεῖτε γιὰ ὅλες τὶς τελευταίες ἀναρτήσεις μας στὸ MixCloud, στὸ YouTube, στὸ MediaFire, καὶ στὸ WordPress.

Ἀφιέρωμα Χριστουγέννων

Tags

, , , , , , , , ,

24.12.16 • Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ • Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος
[ MixCloud | MediaFire ]

24.12.16 • Ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο
[ MixCloud | MediaFire ]

24.12.16 • Παραδοσιακὰ Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα
[ MixCloud | MediaFire ]

24.12.16 • Τὰ ἤθη καὶ τὰ ἔθιμα τῶν Χριστουγέννων
[ MixCloud | MediaFire ]

24.12.16 • Χριστούγεννα στὸν κόσμο
[ MixCloud | MediaFire ]

24.12.16 • Μήνυμα Χριστουγέννων • Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Φαλήρου κ. Σεραφείμ
[ MixCloud | MediaFire ]

25.12.16 • Βίβλος Γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ
[ MixCloud | MediaFire ]

25.12.16 • Γιατί γεννήθηκε ὁ Χριστός; • Κωνσταντῖνος Γανωτῆς
[ MixCloud | MediaFire ]

25.12.16 • Ὁ Χριστὸς πρὸ Χριστοῦ
[ MixCloud | MediaFire ]

25.12.16 • Oἱ καταβασίες τῶν Χριστουγέννων
[ MixCloud | MediaFire ]

25.12.16 • Ὀρθόδοξα χριστιανικὰ μηνύματα
[ MixCloud | MediaFire ]

25.12.16 • Ρωμαίϊκα Χριστούγεννα
[ MixCloud | MediaFire ]

25.12.16 • Τὸ Ἅγιο Σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ
[ MixCloud | MediaFire ]

25.12.16 • Χριστὸς γεννᾶται
[ MixCloud | MediaFire ]

26.12.16 • Ἡ δύναμη τῆς ἐμπειρίας τοῦ Χριστοῦ • Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος
[ MixCloud | MediaFire ]

26.12.16 • Ἡ ἐνανθρώπιση τοῦ Χριστοῦ • Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σισανίου και Σιτίστης κ. Παῦλος
[ MixCloud | MediaFire ]

26.12.16 • Ὁμιλία Χριστουγέννων • Ἀρχιμανδρίτης Ζαχαρίας του Ἔσσεξ
[ MixCloud | MediaFire ]

26.12.16 • Τὰ Χριστούγεννα τῶν Μοναχῶν
[ MixCloud | MediaFire ]

26.12.16 • Χριστούγεννα στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ξενοφώντος Ἁγίου Ὄρους
[ MixCloud | MediaFire ]

26.12.16 • Χριστούγεννα στὸ Ἅγιον Ὄρος
[ MixCloud | MediaFire ]

26.12.16 • Ἐτέχθῃ ἡμῖν σήμερον σωτήρ
[ MixCloud | MediaFire ]